AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

O nás

Vytisknout článek 

AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.

Základní charakteristika

 • sdružení akreditovaných a autorizovaných, resp. notifikovaných orgánů činných jako nezávislé třetí strany při posuzování shody výrobků, procesů, služeb, osob a systémů;
 • zapsaný spolek právnických osob založený podle občanského zákoníku;
 • AAAO se podílí na tvorbě a harmonizaci předpisové základny v oblasti posuzování shody a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech;
 • AAAO usiluje o partnerskou součinnost s orgány státní správy v oblastech profesního zaměření členů a zprostředkovává kontakty nebo kolektivní členství v obdobných tuzemských a zahraničních odborných sdruženích;
 • AAAO dbá o zvýšení důvěryhodnosti členů a jejich odborné úrovně;
 • AAAO dbá o pověst systému posuzování shody a etiku aktivit členů.
 • Kompetence členů AAAO, potvrzené mj. akreditací, jim umožňují nabízet služby:

  - ve 31 certifikačních orgánech pro výrobky - ISO/IEC 17065;
  - ve 29 zkušebních laboratořích - ISO/IEC 17025;
  - v 15 certifikačních orgánech na systémy managementu - ISO/IEC 17021-1;
  - ve 12 inspekčních orgánech - ISO/IEC 17020;
  - v 6 kalibračních laboratořích - ISO/IEC 17025;
  - v 5 certifikačních orgánech pro osoby - ISO/IEC 17024
  - a v mnoha dalších oblastech.

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: