AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Dokumenty

Vytisknout článek 

Zde jsou pro vás připravené dokumenty ke stažení:

Stanovy

Pořádek dělá přátele. Ačkoliv všichni v AAAO dodržujeme etický kodex a vzájemné spory řešíme smírem, pro některé méně běžné situace potřebujeme stanovy. To abychom si přesně definovali podmínky přijetí/vyloučení člena nebo vyjasnili pravomoci našich orgánů.

Vize a mise

Žádná práce nemá smysl, pokud nevede k jasně definovanému cíli. Naším hlavním cílem je vytvoření smysluplné organizace, která se stane uznávanou po celé Evropě a členství v ní bude prestižní, výhodné a bezpečné. Pevně věříme, že k tomuto cíli nezadržitelně směřujeme.

Morální a etický kodex

Dnešní byznys mnohdy vyžaduje ostré lokty – ale pořád je v něm místo pro velkou dávku morálky a etikety. Všichni naši členové se zavazují dodržovat pravidla férové hospodářské soutěže, vyhýbat se pomluvám a lžím nebo nepoužívat klamavé či zavádějící reklamy. Stvrzeno krví.

Smírčí řád

V AAAO všichni táhneme za jeden provaz. V případě sporu mezi dvěma členy asociace se snažíme tento spor vyřešit v klidu – bez zbytečných průtahů a emocí. Dobrou zprávou je, že se nám to většinou podaří. K obrovské spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Poziční dokumenty

 

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: