AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Partneři

Vytisknout článek 

AAAO udržuje partnerskou spolupráci s orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

V součinnosti s nimi prosazuje zájmy členů AAAO, vyplývající ze Stanov, Vize a Mise AAAO.

INSTITUCE

WWW

mpo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

unmz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

www.unmz.cz

cia
Český institut pro akreditaci

www.cai.cz

coi
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

komora
Hospodářská komora ČR

www.komora.cz

tacr
Technologická agentura ČR

www.tacr.cz

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: