AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Sektory stanovených výrobků

Vytisknout článek 

 

Sektory stanovených výrobků
dle nařízení vlády, přímo účinných harmonizačních předpisů EU, příp. dalších právních předpisů

2016_11_19

Stanoveným výrobkem je ten, na který se vztahuje alespoň jedno nařízení vlády, přímo účinný harmonizační předpis EU, příp. další právní předpis upravující uvádění výrobků na trh v EU/EHP (a v ČR) podle Nového přístupu.

Po novelizaci z r. 2008 jsou pravidla upravena předpisy Nového legislativního rámce (NLF).

Postupné uplatnění  NLF znamená v ČR současnou platnost:

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (Z 22) a dosud platných nařízení vlády k jeho provedení, postupně nahrazovaných předpisy, jimiž se uplatňuje NLF 

- zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků ... (Z 90) a nařízení vlády k jeho provedení - vše dle NLF 

- přímo použitelných harmonizačních předpisů EU, adaptovaných do právního řádu ČR v Z 90 a jeho novelách

- samostatných zákonů ČR, jimiž se do právního řádu ČR zavádějí jednotlivé harmonizační předpisy EU.

Ve výše obecně vyjmenovaných skupinách předpisů jsou uvedena pravidla a podmínky jejich uvádění na trh v EU/EHP a tím i v ČR (nebo naopak). Tamtéž jsou pak i povinnosti  pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobce, dovozce a distributoy. Stanovené výrobky lze z praktických důvodů seskupit do tzv. sektorů stanovených výrobků.

K orientaci v tč. poněkud nepřehledné situaci lze využít mj.:

- Informační portál ÚNMZ "Předpisy a normy"

- jeho součást "Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí"

- analogický Informační portál ÚNMZ pro "stavební výrobky"

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: