AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Úvod

Vytisknout článek 

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) je zapsaným spolkem (zájmovým sdružením) zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací z České republiky.

Členové AAAO poskytují služby nezávislých třetích stran při posuzování shody, tj. zkoušky, inspekce a certifikace. Posuzování shody se provádí buď z důvodů stanovených zákonem, nebo jako součást správné praxe či v zájmu ochrany osob, majetku a životního prostředí. Většina našich členů je uznána v rámci Evropského hospodářského prostoru jako autorizované/notifikované osoby, oznámené subjekty nebo jinak uznávané orgány podle evropské či národní legislativy.

Členové AAAO nabízejí služby takřka ve všech oblastech každodenního života.

Vize AAAO:

  • Být předním a uznávaným sdružením subjektů posuzování shody v České republice a jejich reprezentantem v jednáních s orgány veřejné správy, partnerskými institucemi a podnikatelskou sférou.

Mise AAAO:

  • Sdružovat většinu významných zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací zabezpečujících posuzování shody v regulované oblasti i v dobrovolné sféře.
  • Formulovat, prezentovat a hájit zájmy svých členů v systému posuzování shody v ČR a prostřednictvím členství v EUROLAB-CZ též v zahraničí.
  • Podporovat vytváření vhodných podmínek pro naplňování poslání a výkon odborných aktivit svých členů.
  • Dbát o prestiž, etické chování a dobrou pověst svých členů, coby nezávislých, nestranných a vysoce profesionálních poskytovatelů služeb posuzování shody.

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: