AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Členové

Vytisknout článek 

Vstup do uvedených www členů: 

označte celou www adresu - klik pravým - označte Přejít na adresu www ... - klik levým

 

Stav členské základny k 1. 1. 2024.

 

01
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
(Electrotechnical Testing Institute, s.p.)
(Электротехнический испытательный институт)
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8
IČ 00001481
www.ezu.cz

02
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Testing Institute)
(Инженерно-испытательный институт)
Hudcova 424/ 56b, 621 00 Brno
IČ 00001490
www.szutest.cz

03
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE)
(Государственное предприятие «Технический и испытательный строительный институт Прага»)
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ 00015679
www.tzus.cz.

04
STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob
(STAVCERT)
(STAVCERT - объединение юридических лиц)
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
IČ 67364209
www.stavcert.cz

05
Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.
(Road Research Institute – Testing Laboratory of Traffic Signs)
(Дорожный исследовательский институт - Тестирование дорожных знаков)
Jílkova 76, 615 00 Brno
IČ 64507181
www.silvyvoj.cz

06
Mendelova univerzita v Brně
(Mendel University Brno)
(Университет Менделя в Брно)
Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČ 62156489
www.mendelu.cz
Doručovací adresa: Zkušebna STV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
www.zstv.cz

07
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
(Physical - Technical Testing Institute)
(Физико-технический испытательный институт)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
IČ 00577880
www.ftzu.cz

08

TÜV SÜD Czech s.r.o.
(TÜV SÜD Czech s.r.o.)
(TÜV SÜD Czech s.r.o.)
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČ 63987121
www.tuvsud.com/cz

09
VVUÚ, a.s.
(VVUU)
(VVUU)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
IČ45193380
www.vvuu.cz

10
PAVUS, a.s.
(The Fire Research Institute)
(Институт противопожарной безопасности)
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
IČ 60193174
www.pavus.cz

11
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
(Stone and Aggregates Test Centre, LTD.)
(Stone and Aggregates Test Centre, LTD.)
Husova 2274, 508 01 Hořice
IČ 64828042
www.zkk.cz

12
Textilní zkušební ústav, s.p.
(Textile Testing Institute)
(Текстильный испытательный институт)
Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ 00013251
www.tzu.cz

13
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Technický ústav požární ochrany
(The Ministry of Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic - Fire Technical Institute)
(Министерство внутренних дел – Технический институт противопожарной защиты)
Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany;
Fakturační adresa: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7
zastoupené: MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany, Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany
IČ 00007064
www.hzscr.cz

14

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
(Institute for Testing and Certification, a.s.)
(Институт тестирования и сертификации)
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČ 47910381
www.itczlin.cz

15
IKATES, s.r.o.
(IKATES)
(IKATES)
Tolstého 186, 415 03 Teplice 3
IČ 25032836
www.ikates.cz

16
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
(Building Research Institute – Certification Company)
(Строительный исследовательский институт - Сертификационная компания)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
IČ 25052063
www.vups.cz

17
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
(Occupational Safety Research Institute)
(Исследовательский институт охраны труда)
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
IČ 00025950
www.vubp.cz

18
QUALIFORM a.s.
(QUALIFORM)
(QUALIFORM)
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
IČ 49450263
www.qualiform.cz

19
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
(Brown Coal Research Institute)
(Исследовательский институт бурого угля)
Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
IČ 44569181
www.vuhu.cz

20
Český metrologický institut
(Czech Metrology Institute)
(Чешский метрологический институт)
Okružní 31, 638 00 Brno
IČ 00177016
www.cmi.cz

21

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
(Technical Laboratories Opava)
(Технические лаборатории Опава)
Těšínská 2962/79B, 746 41 Opava
IČ 25667521
www.tlo.cz

22
Vojenský technický ústav, s.p.
(Military Technical Institute )
(Военный технический институт)
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
IČ 24272523
Osoba pověřená výkonem činností - doručovací adresa AO:
Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov
www.vtusp.cz

23
SILMOS-Q s.r.o.
(SILMOS-Q)
(SILMOS-Q)
Křižíkova 70, 612 00 Brno
IČ 26918927
www.silmos-q.cz

24
Státní zkušebna strojů, a.s.
(Government Testing Laboratory of Machines)
(Государственная лаборатория машин , акционерное общество)
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
IČ 27146235
www.statnizkusebna.cz

25
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
(Railway Research Institute)
(Железнодорожный исследовательский институт)
Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4 – Braník
IČ 27257258
www.cdvuz.cz

26

TREZOR TEST, s.r.o
(TREZOR TEST)
(TREZOR TEST)
Na Vršku 67, 250 67 Klecany
IČ 47544147
www.trezortest.cz

27

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
(TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.)
(TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.)
Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4
IČ: 26427753
www.itiv.cz

28
Laboratoř M O R A V A s.r.o.
(Labor MORAVA)
(Лаборатория МОРАВИЯ)
Oderská 456, 742 13 Studénka
IČ: 25399951
www.laborator-morava.cz

29
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
(Timber research and Development institute, Prague)
(Исследовательский институт дерева, Прага)
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
IČ: 00014125
www.vvud.cz

30
TÜV NORD Czech, s.r.o.
(TÜV NORD Czech, s.r.o.)
(TÜV NORD Czech, s.r.o.)
Českomoravská 2420/15, 190 93, Praha 9
IČ: 45242330
www.tuev-nord.cz

31

DOM – ZO 13, s.r.o
(DOM – ZO 13, s.r.o)
(DOM – ZO 13, s.r.o)
Litomyšlská 1637, 560 02 Česká Třebová
IČ: 25261908
www.domzo13.cz

32
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
(BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, ltd.)
(BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.o.)
Olbrachtova 1, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 26165007
www.bureauveritas.cz

33
HEATEST, s.r.o.
(HEATEST, ltd.)(HEATEST, s.o.)
276 01 Býkev čp. 84
IČ:27390951
www.heatest.cz

34
TDS Brno – Sekce materiálů a svařování, p.s.
(Technical Safety Corporation Brno)
(ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА, БРНО)
U vlečky 29/5, 617 00 Brno
IČ:64439356
www.tdsbrno.cz

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: