AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Informace ze zahraničí

Vytisknout článek 

2024

EUROPEAN ACCREDITATION - Annual Report 2023

2023

List of EU legislation in progress - 23.03.2023

Implementace strategie 2030 CEN a CENELEC - webinar - 1.12.2022

2022

Important decisions on the application of EA-2/17, the mandatory document on accreditation for notification purposes

2021

EA Communication - Akceptování výsledků posuzování shody - Vztah mezi CE značením a UKCE značkou - 8.12.2021

Evropská komise zveřejnila návrh Nařízení o strojních zařízeních - zpětnou vazbu lze posílat do 24.06.2021

EUROPEAN ACCREDITATION - Annual Report 2020

Výstup zpracovaný Evropskou komisí ze 134. zasedání Výboru pro technické předpisy -  z 13.10.2020

2020

Revised EA-1/22 EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes in “EA Governance and Policy Documents” at : click here

Revised EA-2/17 EA Document on Accreditation for Notification purpose in “Members’ Procedural Documents” at : click here

New guidance document EA-2/20 Consultancy, and the Independence of Conformity Assessment Bodies in “Members’ Procedural Documents” at : click here

New informative document EA-INF/05 Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment in “Information Documents” at : click here

Revised with contacts updates EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate Members, Recognized Stakeholders and Observers in “Information Documents” at : click here

Updated accordingly EA-INF/01 List of EA Publications and International Documents, including a new column named “peer evaluation” ticked when documents relevant for peer evaluations in “Information Documents” at : click here

EA Accreditation for Notification (AfN) Project - zpráva - aktualizace z 9.4.2020

EA communication to EA members and accredited conformity assessment bodies regarding the outbreak of COVID-19 - 23.03.2020

 

Link na webové stránky Evropské komise, kde naleznete v záložce: "Judikatura" souhrn nejrelevantnějších případů Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k rozsahu působnosti a použitelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Tento dokument má sloužit jako příručka pro zástupce členských států, průmysl a občany s tím, že není vyčerpávající a v dané oblasti mohou existovat i další případy. - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/about-the-20151535/

 

2019

Protokol z 12. zasedání Smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci mezi Českou a Srbskou republikou - 2.-3.12.2019, Bělehrad

Protokol z 8. zasedání rusko-české pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody  - 24. 06.7. 2019, Moskva - Spolupráce AAAO a REC - viz str. 3:

"Cooperation with Russian Export Centre

The Parties noted the information of representatives of Czech Association of Accredited and Authorized Organization (AAAO) and the Russian Export Centre (REC) on preparation, approval and implementation of Memorandum of Understanding signed between AAAO and REC on 6.12.208.

The Parties welcome and support the cooperation between AAAO and REC in the areas covered by the signed Memorandum.

The Parties agreed to work out the issue submitting the information on standards on potential exported products in the framework of realization of Memorandum.",

za AAAO se jednání zúčastnil Ing. Karel Menzel (kontaktní osoba s REC)

Protokol jedenáctého zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci - 18. 04. 2019

TIC - digitalizace - studie z prosince 2019

V rámci jedenáctého zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ve dnech 5.-6. března 2019 v Praze v protokolu čl. 11. Spolupráce v oblasti technické normalizace, metrologie a posuzování shody je zmíněno i podepsání Memoranda o spolupráci mezi Ruským exportním centrem (REC) a Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) - viz str. 17 Protokolu

Ing. Tomáš Hruška (SZÚ) byl zvolen do Global Boardu TIC Council FactSheet TIC Council

2018

10. zasedání  česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci 21.-24.5.2018 - příprava zasedání - Protokol 9. zasedání; Přihláška na misi; Program; Firemní profil; Podniky v oblasti

Praktický průvodce použitím fiskálních či finančních opatření v průběhu procesu notifikace technických předpisů dle směrnice 2015/1535/EU - 22.3.2018

WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PRODUCTS - Evropská komise, 22. 01. 2018, Brusel

 

2017

Jednání EK k CETA - Protokol o vzájemném uznávání výsledků posouzení shody

Databáze akreditovaných certifikátů

Česko-Arménská Mezivládní komise - Protokol a Zápis

3.zasedání MVK ČR- Moldavsko - Protokol, rozpis úkolů

Dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) - Protokol o posuzování shody

Protokol 7. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci z 8.6.2017

Protokol z 10. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z 29.-30.5.2017

Jednání ČR-Myanmar 2016_10_31
Jednání ČR-Irán 2016_12_0809

2016

Blue Guide 2016 - česky

Blue Guide 2016 - anglicky

2015

EUROLAB Newsletter No 03/2015

Letter from Europe – Horst Czikos 08-2015

CEOC Newsbriefing No 06-2015

2014

Blue Guide 2014 - anglicky

Blue Guide 2014 - česky
vize_eu_pro _vnitrni_trh_2014_01_22.pdf

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: