AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Ostatní aktivity

Vytisknout článek 

2024

Zápis z 56. zasedání Komise pro technické překážky obchodu - 5.6.2024

Diskusní setkání společenstev s prezidentem a vedením HK ČR - 8.4.2024

27. zasedání programového výboru Kabinetu pro standardizaci - zápis - 14.03.2024

140. zasedání Výboru pro technické předpisy - minutes - 12.10.2023 - Brusel

2023

55. zasedání Komise pro technické překážky obchodu - 31.10.2023

Zápis z 140. zasedání Výboru pro technické předpisy - 12.10.2023

Zápis z 139. zasedání Výboru pro technické předpisy - 15.3.2023 - Brusel - originál v angličtině

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny pro zavádění metody BIM v ČR - 29.6.2023 

Zápis z 54. zasedání Komise pro technické překážky obchodu + příloha - 13.6.2023

Protokol z 6. zasedání česko-arménské mezivládní komise - 4.5.2023, Praha

Protokol z 5. zasedání česko-ázerbájdžánské smíšené komise - 2.-3.3.2023, Praha

Protokol ze 14. zasedání Společného výboru se Srbskem - 20.-21.04.2023

139. zasedání Výboru pro technické předpisy - 15.3.2023 - Brusel

2022

Podklady 53. zasedání Komise pro technické překážky obchodu - prosinec 2022

138. zasedání Výboru pro technické předpisy - 4.10.202 - Brusel

Zápis z jednání KPS - 12.10.2022

Zápis 33. zasedání Sekce kvality HK ČR - 22.9.2022

Zápis 32. zasedání Sekce kvality HK ČR - 23.6.2022

Záznam jednání expertní skupiny pro vnitřní trh - Akreditace a posuzování shody - 15.6.2022 - on-line

Zápis z 52. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - 15.6.2022

Usnesení z jednání 34. sněmu Hospodářské komory ČR - 26.5.2022

Zápis z jednání 34. sněmu Hospodářské komory ČR - 26.5.2022

2021

Zápis z 51. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - prosinec 2021

Usnesení z jednání 33. sněmu Hospodářské komory ČR - 16.9.2021

Zápis z jednání 33. sněmu Hospodářské komory ČR - 16.9.2021

Zápis č. 29/21 z jednání Rady 4E-CZ - 14.9.2021

Porada se začleněnými společenstvy Hospodářské komory ČR - 21.10.2021

Zápis z 50. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - 15.9.2021

Zápis z 135. zasedání Výboru pro technické předpisy, Minutes - 20.4.2021 - on-line

Zápis z jednání expertní skupiny pro bezpečnost hraček - on-line jednání - 24.3.2021

Zápis ze 49. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - zasedání (neprezenční) 7.12.2020

2020

Otevřené dokumenty k další diskuzi - postupy:

Postup při vydávání osvědčení o akreditaci a rozhodnutí o udělení autorizace s vymezením předmětu autorizace, v případě využití akreditace pro účely autorizace/oznámení

Pravidla a postup orgánů při provádění kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb. zákona o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Postup při rozhodnutí o udělení autorizace s vymezením předmětu autorizace, v případě využití akreditace pro účely autorizace/oznámení (vyjma oznámení pro zdravotnické prostředky) - diagram

Postup při provádění kontroly dle z. 255/12 Sb. (kontrolní řád) a z. 505/2004 Sb. (správní řád) - diagram

Postup při vydávání osvědčení o akreditaci - diagram

 

Zápis ze 134. zasedání Výboru pro technické předpisy - 13.10.2020 - online meeting

Zápis ze 48. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - zasedání (neprezenční) 3.6.2020

Zápis ze 47. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - zasedání 4.12.2019

47. zasedání KTPO - návrhy koncepčních dokumentů, které nastiňují směry, cíle a priority mezinárodní a evropské normalizace v příštích deseti letech - "Draft of ISO Strategy 2030" a "CEN and CENELEC Strategy 2030" - zasedání z 4.12.2019

2019

Zápis ze 46. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) - 12.6.2019 + Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu

2018

Zápis ze 130. zasedání Výboru pro technické předpisy - 19.10.2018, Brusel - 25.10.2018

Sdělení Komise - Boj proti dezinformacím na internetu: epropský přístup - 25.10.2018

Zápis ze 129. zasedání výboru pro technické předpisy - 20.4.2018, Brusel - 14.5.2018

Zápis ze 44. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) (4.4.2018)  + příloha (plnění akčních bodů) - 15.5.2018

Zápis ze 128. zasedání Výboru pro technické předpisy - 6.10.2017, Brusel - 14.3.2018

Zápis ze 43. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) (1.11.2017) - 3.1.2018

2017

Metodický návod průřezový - zkušební protokoly, osvědčení a další dokumenty - Kvalitativní charakteristiky v zadávání veřejných zakázek

2015

Seminář AAAO - ÚNMZ Pojištění odpovědnosti 2015_06_17 

Soutěž Spotřeba pro život 2015 - vyhodnocení_2015_06_26 

Kabinet pro standardizaci - Zpravodaj 02/2015

Elektronický zpravodaj – NORMY A SPOTŘEBITELÉ - 02/2015

2014

2013

PWP - Semin. AAAO - Poziční dokumenty - pravidla Hruška 2013_04_18

PWP - Semin. AAAO - Veřejnoprávní smlouva - akreditace Hlinka 2013_10_22

PWP - Semin. AAAO - Kurzy AAAO Šenk 2013_10_22

PWP - Semin. AAAO - PD 1-2013 Hruška 2013_10_22

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: